Kwalifikacja S5 Realizacja nagrań studyjnych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.