Kwalifikacja S5 Realizacja nagrań studyjnych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.