Kwalifikacja S9 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej (343902)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014