Kwalifikacja T1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.