Kwalifikacja T1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.