Kwalifikacja T1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

czerwiec 2017

Kwalifikacja T.1 – czerwiec 2017