Kwalifikacja T1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.