Kwalifikacja T1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.