Kwalifikacja T1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.