Kwalifikacja T12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.