Kwalifikacja T12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

styczeń 2017

Kwalifikacja T.12 – styczeń 2017