Kwalifikacja T12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

styczeń 2018

Kwalifikacja T.12 – styczeń 2018