Kwalifikacja T12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.