Kwalifikacja T12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.