Kwalifikacja T13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.