Kwalifikacja T13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.