Kwalifikacja T13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.