Kwalifikacja T13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.