Kwalifikacja T13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.