Kwalifikacja T13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.