Kwalifikacja T15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.