Kwalifikacja T16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

czerwiec 2017

Kwalifikacja T.16 – czerwiec 2017