Kwalifikacja T16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.