Kwalifikacja T16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

październik 2016

Kwalifikacja T.16 – październik 2016