Kwalifikacja T16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.