Kwalifikacja T16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.