Kwalifikacja T16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.