Kwalifikacja T3 Produkcja wyrobów piekarskich

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Piekarz (751204), Technik technologii żywności (314403)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014