Kwalifikacja T4 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.