Kwalifikacja T4 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.