Kwalifikacja T4 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.