Kwalifikacja T4 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.