Kwalifikacja T4 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.