Kwalifikacja T4 Produkcja wyrobów cukierniczych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.