Kwalifikacja T4 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.