Kwalifikacja T4 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.