Kwalifikacja T4 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.