Kwalifikacja T4 Produkcja wyrobów cukierniczych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.