Kwalifikacja T9 Wykonywanie usług kelnerskich

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.