Kwalifikacja T9 Wykonywanie usług kelnerskich

styczeń 2018

Kwalifikacja T.9 – styczeń 2018