Kwalifikacja T9 Wykonywanie usług kelnerskich

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.