Kwalifikacja T9 Wykonywanie usług kelnerskich

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.