Kwalifikacja T9 Wykonywanie usług kelnerskich

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.