Kwalifikacja Z11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Opiekunka dziecięca (325905)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2013 – stara podstawa programowa (50 pytań)

Zadanie praktyczne ze strony CKE