Kwalifikacja Z12 Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Ratownik medyczny (325601)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014

Zadanie praktyczne ze strony CKE