Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Zadania z informatora – RL.3