Kwalifikacja Z17 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.