Kwalifikacja Z18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Protetyk słuchu (321401)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014