Kwalifikacja Z19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik farmaceutyczny (321301)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014

Zadanie praktyczne ze strony CKE