Kwalifikacja Z20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik sterylizacji medycznej (321104)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014
Rozpocznij egzamin – styczeń 2014
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2013

Zadanie praktyczne ze strony CKE